0
0.00 zł
0
Koszyk 0.00 zł
Wszędzie

Unia Europejska

              

 

Od 1 września 2014 roku firma Libra.pl Sp. z o.o.  na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-18-035/14-00 z dnia 16.06.2014r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  2007-2013, realizuje projekt pn.:  "Implementacja nowoczesnej platformy B2B w firmie Libra PL usprawniającej współpracę biznesową z kontrahentami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt zakłada wdrożenie zaawansowanej platformy B2B celem usprawnienia przebiegu procesów biznesowych zachodzących miedzy wnioskodawca a partnerami handlowymi, a także nawiązania współpracy z nowymi i wykorzystanie w pełni potencjału działalności zarówno wydawniczej, jak i księgarskiej firmy. Podczas poszczególnych procesów biznesowych (tj. ofertowanie, zamawianie, dostawa, raportowanie, rozliczenia, marketing) zachodzących w ramach tej współpracy zostanie usprawniona komunikacja, a także zostanie zautomatyzowany przepływ informacji. Poszczególne moduły platformy oraz zastosowanie odpowiednich technologii, doprowadza do tego, ze przebieg zachodzących procesów biznesowych zostanie usprawniony, a przepływ informacji miedzy współpracującymi podmiotami będzie zautomatyzowany. Wszystkie procesy zostaną zoptymalizowane, co doprowadzi do osiągnięcia wzmocnienia współpracy biznesowej i zwiększenia intensyfikacji procesów.

 

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

Newsy

Spotkajmy się w Siekierezadzie w Cisnej

10-08-2018
Zapraszamy na spotkania autorskie i koncert zespołu WA-DA-DA
Czytaj dalej

Spotkanie z Jolą Jarecką i Jarosławem Syrnykiem

11-07-2018
Zapraszamy 18 lipca do Kina Końkret w Zatwarnicy
Czytaj dalej

Przeglądaj z kategorii